was successfully added to your cart.

da_DK da_DK

multi channel strategi

Posted by | marts 08, 2016 | | No Comments

Multichannel strategi er evnen til at interagere med potentielle kunder på forskellige kanaler. I den forstand kan en kanal være en printet annonce , en hjemmeside, et event, social media opdateringer eller fra mund til mund.

Multi channel strategi handler om valg.
Målet for virksomheder er at skabe en hensigtsmæssig måde at forbrugeren kan købe på.

Få en iflowr side leveret til dig Bestil Gratis!