For private

  • Du har længe haft en ide men det er for besværligt at få sat noget internet op, nu kan du på 5 min.
  • Du pusler med noget i din fritid, som egentligt flere burde kende til
  • Du er hurtigt på tasterne og vil gerne hjælpe din Søster med at få Social Media tilstedeværelse.

Ring og få en snak om dine behov om hvordan kan du bruge iflowr til netop dit projekt?

Jan Mikael: 3111 9111

Se eksempler på virksomheds siden

Sådan!